PNRR C.12 – Sănătate

DETALII PROGRAM
In data de 28.07.2022, ora 10, se depun cererile de finanțare în cadrul apelului necompetitiv PNRR C12-Sănătate. În cadrul apelului vor fi finanțate 3000 de cabinete medicale ale medicilor de familie, cu suma de 60.000 de euro, 100% nerambursabila, alocată pentru echipamente (45.000 eur) şi renovare cabinet (15.000 eur).

Componenta „Echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozitiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie detine competente (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverintă care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.260 lei, echivalentul a 45.150 euro;

Bugetul alocat acestei scheme este defalcat astfel:
👉🏻135.337.500 € (75% din total alocare) prin care se va finanta o listă preselectată de cabinete obtinută prin aplicarea unei matrice de scor pe baza de date a medicilor de familie Casei de Asigurări de Sănătate pentru finanĩarea a 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie din regiuni sau localităti marginalizate.
👉🏻45.112.500 € (25% din alocare) pentru un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit - primul servit” pentru finantarea a 750 cabinete de medici de familie.

Descarca Ghidul PNRR C12 – Sănătate, conform paginii web a Ministerului Sănătatii!

Beneficiarii eligibili:

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte:

Componenta “Echipament”

Electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical

Componenta “Renovare”:
 
Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică obĩinerea unei autorizaĩii de constructie.
În conformitate cu art. 11, alin. 1 din Legea 50/1991 cu modificările și completările ulterioare categoriile de lucrări pentru care nu este necesară eliberarea unei autorizaĩii de construcĩie sunt (fără a fi considerată listă exhaustivă):
a) Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
b) Instalații sanitare:  reparatii  sau  înlocuiri  la  instalatiile  interioare  de  apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare
c) Amenajări exterioare: reparatii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul initial 
d) Eficiență energetică: lucrări de îmbunătătire a eficientei energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora;
e) Reparații la învelitoare: reparatii la acoperișuri, învelitori respectiv lucrări de hidroizolaĩie atunci când nu se schimbă forma acestora;
f) Energie Regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile/eficiente energetic.

Completează formularul de mai jos pentru a aplica

    S-ar putea să îți placă