Anunț lansare proiect finanțat prin intermediul Acțiunii 4.1.1 Investiții în activități productive – BELDI TIME CONSTRUCT SRL 

  BELDI TIME CONSTRUCT SRL, cod de identificare fiscală 36621769, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13339/2016, cu sediul în județul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, P-ţa SFÂNTUL ŞTEFAN 5, localitatea Bucureşti, cod poștal 23998, România, reprezentată legal prin BELDEANU SILVIU,  derulează începând cu data de  02.04.2023 proiectul nr. <cod RUE> 1358, intitulat: „Investiții în activități productive ale BELDI TIME CONSTRUCT SRL ” co-finanţat  din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional  Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de  Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data  de 10.02.2023. 

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de  1.925.518,32  lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional  Competitivitate este de 1.183.276,93 lei, echivalentă cu 73,8959  % din valoarea totală  eligibilă aprobată. 

Rezultatele așteptate:

  1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de echipamente noi
  2. Organizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde e cazul)
  3. Îndeplinirea indicatorilor asumați în contract

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1. –  Investiții în activități productive

BELDI TIME CONSTRUCT SRL

BELDEANU SILVIU

  0721296225

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să îți placă