Blog

Anunț lansare proiect finanțat prin intermediul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”- Agroflor S.R.L

Antet Anunturi Programe Europene

AGROFLOR 2001 SRL, cu sediul în CĂLĂRAŞI, localitatea Siliştea, Str. STADIONULUI, nr. 21, înregistrată sub nr. J51/185/2001 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 14102370, anunta lansarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru Agroflor S.R.L” proiect  nr. M2-AGRI-2802 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituită prin OUG nr. 963/24.05.2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 28.06.2022

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere (Anexa 1 – cererea de finanţare) şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea / suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 167917.54 lei (valoarea totala) din care valoarea grantului este de 146015.25 lei, valoarea co-finanțării este de 21902.29 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Agroflor S.R.L.

Florea Nitu

+40766400823

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.