Aplică pentru măsura 1 – 27 MAI 2022 – Microgranturi de câte 5000 Euro pentru sectorul agroalimentar 

Masura 1 – microgranturi de cate 5000 euro pentru sectorul agroalimentar-Sesiunea  MAI 2022  (vezi mai jos codurile CAEN eligibile si ce alte conditii trebuiesc indeplinite)
Lansare apel: 27 MAI 2022

👨🏻‍💻🚀Puteti solicita serviciile noastre privind depunerea cererii de finantare si asistenta tehnica in perioada implementarii si monitorizarii proiectului finantat.

‼️Microgranturile in valoarea de 5000 euro se acorda pentru SRL fără angajați la 31 decembrie 2019, precum și pentru PFA, II, IF din sectoarele eligibile. Bugetul măsurii este de 50 de milioane de euro, bani care ajung pentru 10.000 de beneficiari admisi in ordinea depunerii cererilor de finantare (primul venit-primul servit).🚀

✅Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în anexa ;
b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în anexa 

✅Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. b);
c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Codurile CAEN eligibile prevăzute în anexa sunt:
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe
011 – Cultivarea plantelor nepermanente
0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 – Cultivarea orezului
0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 – Cultivarea strugurilor
0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129 – Cultivarea altor plante permanente
013 – Cultivarea plantelor pentru inmultire
0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire
014 – Creșterea animalelor
0141 – Creșterea bovinelor de lapte
0142 – Creșterea altor bovine
0143 – Creșterea cailor si a altor cabaline
0145 – Creșterea ovinelor si caprinelor
0146 – Creșterea porcinelor
0147 – Creșterea pasarilor
0149 – Creșterea altor animale
015 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
0150 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
016 – Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare
0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetala
0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 – Activități după recoltare
0164 – Pregatirea semințelor
03 – Pescuitul și acvacultura
031 – Pescuitul
0311 – Pescuitul maritim
0312 – Pescuitul in ape dulci
032 – Acvacultura
0321 – Acvacultura maritima
0322 – Acvacultura in ape dulci

10 – Industria alimentară
101 – Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne
1011 – Prelucrarea si conservarea carnii
1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
102 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
103 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
104 – Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 – Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
105 – Fabricarea produselor lactate
1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 – Fabricarea inghetatei
106 – Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
1061 – Fabricarea produselor de morarit
1062 – Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
107 – Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase
1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
108 – Fabricarea altor produse alimentare
1081 – Fabricarea zaharului
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 – Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 – Fabricarea de mancaruri preparate
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
11 – Fabricarea băuturilor
110 – Fabricarea băuturilor
1106 – Fabricarea maltului
1107 – Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate
172 – Fabricarea articolelor din hârtie și carton
1721 – Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

APLICA ACUM daca indeplinesti conditiile de mai sus si noi te ajutam sa obti cei 5000 euro fara sa iti percepem avans!🚀🚀  

 

Sesiunea 2021:

Valoarea micrograntului este de 2000 Euro.

Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020.

Devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, definiți și reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

Beneficiarii granturilor obtinute prin Masura 1 - Microgranturi, instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, pot beneficia de serviciile noastre privind implementarea si monitorizarea grantului, contra sumei de doar 600 lei. Asiguram eligibilitatea fiecarei cheltuieli si intocmim rapoartele de progres, gestionand grantul pana la finele perioadei de implementare si monitorizare.

SRL-urile înființate pe parcursul anului 2020 NU vor avea acces la ajutoarele de stat de la Măsura 1!

SRL-urile trebuie „să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare”.

„Pentru firmele înființate în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro”.  

Aceste plafoane NU se aplică beneficiarilor tip CMI, PFA, IF, II (alți profesioniști).

 Beneficiarii trebuie sa îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin un an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare,
  • b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare”,

se referă la anul calendaristic 2019, fiind mențiunte aceleași condiții de accesare a fondurilor europene ca și cele prevăzute pentru primul apel.

Beneficiari

 

Categorii de cheltuieli care se vor finanța:

 

Completează formularul de mai jos pentru a aplica

    S-ar putea să îți placă