Granturi pentru digitalizarea companiilor

Obiectiv

 

Alocarea corespunzătoare secțiunii deschise este de 347,5 milioane euro.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprindere mică și întreprindere mijlocie. Restul de 10%reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, de către beneficiar.

Beneficiari eligibili:

 
 1. 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 2. 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 3.  6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 4. 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 5. 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 7. 6312 – Activități ale portalurilor web;
 8. 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 9. 7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
 10. 7219    – Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie

Descarcă ghidul aici.

Finantare:

 

Perioada de implementare – Max. 30 iunie 2025

Cheltuieli eligibile:

 

Aplica pentru Granturi pentru digitalizarea companiilor